Log in
De jaarlijkse inventarisatie van de landelijke grafkosten, de laatste jaren uitgevoerd door Monuta, is uitgebreid met tarieven van crematoria.
Redactie / Nederland

Het prijzenonderzoek laat zien dat men in het oosten van het land meer kwijt is voor een technische crematie dan in de Randstad, waar meer concurrentie tussen crematoria is. Een stille crematie kan in Amsterdam voor 406 euro, in Apeldoorn kost het 930 euro. Zoals ieder jaar leverde het onderzoek felle reacties op, onder andere van crematoria waarvan tarieven niet waren meegenomen, en omdat geen duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen crematies met of zonder dienst.