Log in
Vanaf januari moeten geregistreerde uitvaartverzorgers bijscholen.
Redactie / Nederland

Dat kan door het volgen van geaccrediteerde trainingen en workshops, maar ook door het bijwonen van congressen, beurzen en branchebijeenkomsten zijn PE (permanente educatie)-punten te verdienen. Over drie jaar toetst het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) of de verplichte zestig punten behaald zijn. Het aanbod is te vinden op de site van het NaVU. De registratie kost 100 euro per jaar. Noot: ook een abonnement op Brancheblad Uitvaartzorg levert PE-punten op.