Log in
Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzocht International Safety Research de crisisbestendigheid van de uitvaartbranche.
Redactie

nu toe was de uitvaartsector bij grote rampen (meer dan 10.000 doden per dag) nog niet goed in beeld. Het rapport concludeert dat de uitvaartzorg weliswaar belangrijk is, maar niet vitaal, want er dreigt bij wegvallen geen ernstige maatschappelijke ontwrichting en de nationale veiligheid is niet in het geding.

Een afscheid van een overledene is volgens het rapport een van de belangrijkste momenten in een mensenleven en waardig afscheid kunnen nemen essentieel voor de rouwverwerking van nabestaanden. Vandaar dat het van belang is dat nabestaanden dit afscheid kunnen bijwonen. De risico’s van lijkbezorging zouden wetenschappelijk gezien zeer beperkt zijn.

De sector wordt gekenschetst als redelijk robuust. Een risicofactor zou zijn als uitvaartwerkers bij een ramp zelf in grote getale omkomen. Ook concludeert het rapport dat de mortuariumcapaciteit geringer is dan de crematiecapaciteit. De onderzoekers adviseren