Log in
Het Register Ritueelbegeleiders verwelkomde haar eerste ‘meesters’: voorzitter Ger Thonen van de Landelijke Beroepsvereniging voor Ritueelbegeleiders (LBvR) en bestuurslid Miranda Schutten.
Redactie

Zij doorliepen met goed gevolg de testprocedure. Nu staat het register open voor alle tachtig leden van de beroepsvereniging. De Registercommissie draagt zorg voor een onafhankelijke procedure, toetsing en toelating tot het register. Na toetreding tot het register volgen de leden permanente educatie en ontwikkeling om kennis en vaardigheden bevorderen. Indra van den Berg, een van de Registercommissieleden: “Per registerperiode halen de leden 100 punten, verdeeld over verschillende aandachtsgebieden. Ook nemen zij deel aan inter- of supervisie.”

Het kwaliteitsregister voor ritueelbegeleiders is een uitvloeisel van de in 2019 vastgestelde Beroepsstandaard ritueelbegeleider. De Registerleden zullen worden vermeld op de website van de LBvR en mogen ‘RR’ achter hun naam zetten.

Op de foto: Miranda Schutten mag R.R. achter haar naam zetten.