Log in
Het kabinet gaat resomeren toestaan schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op het in mei gepubliceerde advies van de Gezondheidsraad over de vernieuwing van de Wet op de lijkbezorging
Redactie

Voor het resterende poeder (botresten) zullen dezelfde regels gaan gelden als voor crematieas, voor nabehandeling van de resterende vloeistof worden nieuwe regels opgesteld. Het effluent kan volgens de minister (deels) worden meegegeven aan nabestaanden, afgevoerd worden via het riool of worden gebruikt voor bemesting of biogas. De wet zal op zijn vroegst eind volgend jaar ingaan, na goedkeuring door Eerste en Tweede Kamer.

Beeld: Het dierenresomeercentrum in Venlo – dit jaar gestart – trok veel bekijks van de pers.