Log in
De gemeente Brunssum heeft beleidsregels vastgesteld voor begraven op eigen grond.
Redactie / Brunssum

Het mag buiten de bebouwde kom, minimaal 30 meter van de erfgrens, openbare weg en het huis. Het tuingraf dat de aanleiding vormde voor het nieuwe beleid is inmiddels gelegaliseerd. Bron: de Limburger.