Log in
Tweede Kamerleden van D66 (Salima Belhaj), CDA (Harry van der Molen), GroenLinks (Nevin Özutok), VVD (Jan Middendorp) en SGP (Roelof Bisschop) dienden tijdens een nota-overleg op initiatief van de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken moties in over de voorgenomen wetswijziging van de Wet op de lijkbezorging.
Redactie / Den Haag

De punten die zij aan de orde stelden gingen over relatieve details zoals termijnen en de mogelijkheid om bijvoorbeeld vrijwel tegelijkertijd overleden moeder en kind samen te begraven of te cremeren. Ook werd er gevraagd om een onderzoek naar de noodzaak en kosten van verlenging van de termijn van grafrust en een onderzoek naar de noodzaak voor aparte wetgeving om zorgvuldig ruimen te garanderen. Dat laatste moet voor 1 december plaatsvinden. Over het toestaan van nieuwe methoden van lijkbezorging werd nauwelijks gerept. Wel werd aangestipt of bij eeuwige grafrust andere criteria kunnen worden opgesteld. De wetgeving rond grondwaterstanden zou voor natuur- en islamitisch begraven bijvoorbeeld kunnen vervallen. De planning ten aanzien van de herziening van de Uitvaartwet – de beoogde nieuwe naam van de Wet op de lijkbezorging – blijft staan. Komend voorjaar verwacht de minister het advies van de Gezondheidsraad.

Beeld: Pieter Beens / Shutterstock.com