Log in
D66 kwam met een initiatiefnota om de Wet op de lijkbezorging te moderniseren.
Redactie / Nederland

De wet gaat, als het aan de Democraten ligt, Uitvaartwet heten, en maakt het mogelijk de as meteen mee naar huis te nemen. Ook wordt het, in bepaalde gevallen, mogelijk om samen te begraven en as te mengen. De uitvaarttermijn wordt naar beide kanten opgerekt, er komt één verlof voor begraven en cremeren en qua lijkbezorging moet meer mogelijk worden dan alleen begraven en cremeren. D66 stelt naast een beoordelingskader voor lijkbezorgingtechnieken ook een experimenteerbepaling voor. Het wachten is nu op D66-minister Kajsa Ollongren, die dit voorjaar aangaf nog dit jaar aan te geven of ze vindt dat resomeren moet worden toegestaan. Brancheverenigingen BGNU, LOB en LVC zijn blij met de plannen van D66. Zij stuurden ook hun voorstellen ter verbetering van de wet rond. U leest er meer over op onze website, alle voorstellen en het artikel ‘D66 brengt vaart in herziening uitvaartwet’ (alleen online).