Log in
In de afgelopen coronatijd zijn nogal wat nabestaanden geconfronteerd met extra rouwvervoerkosten, omdat hun dierbaren wegens plaatsgebrek naar verder weg gelegen ziekenhuizen werden vervoerd en daar overleden. De kosten van het rouwvervoer zijn dan veelal aanmerkelijk hoger.
Eddy Heuzeveldt

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken vindt het rechtvaardig om die extra kosten te vergoeden en heeft mij als Ombudsman gevraagd om als contactpersoon op te treden bij de verzoeken tot vergoeding van die extra kosten. De privacy van de aanvragers wordt gewaarborgd. Eind september had ik al zo’n dertig verzoeken binnen.

Hernieuwd gesprek

De afgelopen vijf maanden hebben mij geleerd dat het indienen van een klacht tot een hernieuwd gesprek tussen de klager en de beklaagde kan leiden, waarbij alsnog een oplossing wordt gevonden. Dat scheelt veel (onzekere) tijd, want met het volledig doorlopen van de klachtprocedure is al gauw vier maanden gemoeid. Beide partijen hebben namelijk tweemaal de mogelijkheid om schriftelijk op elkaars standpunten te reageren.