Log in
De overheid stuurt aan op zelfregulering en stelde ‘verkenner’ oud-burgemeester Yvonne van Mastrigt aan om het proces te begeleiden.
Redactie

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken overweegt om een zorgplicht voor de uitvaartzorg in te stellen. De eerste voorstellen worden half september verwacht, in november rapporteert Van Mastrigt aan minister Kajsa Ollongren.

Knipsel

“Jammer dat het nodig is dat de overheid een verkenner aanstelt om met de branche te praten en dat we als branche niet één gezicht naar buiten hebben”, stelde Quinten Fraai (Monuta) begin augustus in een overleg met het Platform Uitvaartzorg. Het Platform Uitvaartzorg is een informeel bestuursplatform van koepelorganisaties BGNU, NU, LVC, LOB, Brana, BVOB, Nardus, FKB, NaVU, SKU, KPU (Keurmerk Persoonlijke Uitvaart), Stivu, VMG, NIT, Vesalius, VVat en VTU. Fraai nam het stokje van Dela over als aanjager om de door de hele branche onderschreven Beginselen kwaliteitsborging en consumentenveiligheid (het rapport Ton Heerts) om te zetten in een werkbare en door de hele branche gedragen vorm. De ruggengraat daarvan zijn een