Log in
De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) heeft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) gevraagd om weer graven voor onbepaalde tijd uit te geven.
Redactie

Islamitische organisaties pleiten hier al jaren voor, maar nu overleden moslims door de coronamaatregelen veelal niet kunnen worden begraven in het land van herkomst, is de nood prangender. De LOB stelt voor dat het recht vervalt als niet meer wordt betaald, want voor ‘eeuwige’ graven moeten wel onderhoudskosten (voor het onderhoud van de begraafplaats) worden betaald.
Rotterdam, Amsterdam en Heerlen maakten het de afgelopen maanden al mogelijk om een graf voor onbepaalde tijd te huren.