Log in
Eddy Heuzeveldt

Klaagster is zeer ontevreden over de wijze waarop de uitvaartondernemer haar overleden vader heeft verzorgd en opgebaard, terwijl de bejegening eveneens onder de maat was volgens haar. Omdat de begrafenisondernemer alle klachten gemotiveerd had betwist, heb ik aan klaagster de gelegenheid geboden om bewijs van haar stellingen te leveren met getuigenverklaringen. Eén getuige van klaagster gaf een verklaring ‘van horen zeggen’, dus niet uit eigen waarneming, terwijl een andere getuige wel uit eigen waarneming verklaarde.

Laatstgenoemde verklaring werd weersproken in een enkele maanden eerder opgemaakt gespreksverslag dat de beklaagde had ingebracht.

Nu de ene getuigenverklaring werd weersproken door het gespreksverslag en de andere getuigenverklaring niets uit eigen waarneming bevatte, was mijn conclusie dat klaagster niet geslaagd was in de bewijslevering, waardoor ik de klacht afwees.

<