Log in
Klachten moeten afgewogen en objectief behandeld worden; op een emotionele ombudsman zit niemand te wachten. Dat neemt niet weg dat ik me soms afvraag of er in de verzadigde en zakelijke uitvaartmarkt nog voldoende ruimte en tijd is om écht oog te hebben voor nabestaanden.
Marliz Schellekens

Klaagster was een 22-jarige vrouw, die haar vader verloor en zijn uitvaart moest regelen. Naast zijn slepende ziekte en het verdriet om zijn dood, was er nauwelijks budget. Ga er maar aan staan! De uitvaartondernemer werkte mee aan een bescheiden uitvaart op zijn locatie. Klaagster beschrijft het proces om de uitvaart te regelen en de uitvaart zelf als een emotionele uitputtingsslag. Zij heeft het idee dat zij de sluitpost is van de planning van de uitvaartondernemer. Niet in het minst omdat er een datum en tijdstip afgesproken worden die de uitvaartondernemer later wijzigt, waarvan zij de genodigden allemaal opnieuw telefonisch op de hoogte moet stellen. Zij voelde zich gedwongen om nieuwe datum en tijdstip te accepteren, hoewel dat een moment is waarop veel genodigden niet aanwezig kunnen zijn.

De uitvaartondernemer voert aan dat hij de crematie pas wilde vastleggen toen hij de ondertekende begroting had. In mijn beleving kan de getekende kostenbegroting niet het probleem geweest zijn, want de definitieve