Log in
Beeld is mooi, maar overdrijf het niet. Ritueelbegeleiders en voorgangers beantwoorden de vraag: een (of meer) foto(‘s) op kist, het altaar of de wand: doen? En zo ja, hoe?
Redactie

Eén foto

Ton Overtoom, ritueelbegeleidersopleiding Het Moment:

“Maak een keuze voor één foto met zeggingskracht. Als op de foto ook een persoonlijk symbool in beeld wordt gebracht, geeft dat direct inhoud aan de afscheidsviering. Bijvoorbeeld: een foto van de overleden oma met een potje thee geeft aan, dat oma ervan hield gezellig iets te drinken en dan samen de ervaringen van die dag te delen. Als het lichaam ter beschikking van de wetenschap is gesteld of wanneer er door een ramp geen fysiek lichaam meer is, dan is een foto een uitkomst om een blijvende herinnering op te roepen. De kunst is om een passende foto te vinden met een boodschap.”

Loslaten

Nico Schroevers, predikant in Beemster, aangesloten bij de voorgangers van Momentaal:

“Doen! We leven in een visuele tijd. De zichtbaarheid van de kist is belangrijk, maar nogal abstract. Een foto voegt wel degelijk iets toe. Dat kan een portret