Log in
BioSAC 200 ‘het neemt alleen de geur weg’ staat er op de cover van het oktobernummer van BU. Dát is wel een stevig oordeel wat aan een compleet nieuw product gehangen wordt. De toon is gezet en de redactie kiest er voor om op deze manier de ‘Biosac’ de uitvaartbranche in te slingeren.
Jacqueline Vegt

In het artikel worden de verhalen over het gebruik van Biosac nog ‘voorzichtig positief’ genoemd maar het laatste woord is voor de hoogleraar die het afdoet als een dure stankverdrijver en dat is het dan. Wat een zuur verhaal over het meest innovatieve product in de uitvaartbranche van de afgelopen 10 jaar! In het artikel over de zoektocht naar nieuwe producten bij de VTU Vakdag wordt de Biosac niet eens genóemd! Hoe kan het dat de redactie deze toon wil treffen? Toen wij ( team van uitvaartbegeleidsters) over de Biosac hoorden was onze eerste reactie ook “Het is te mooi om waar te zijn’’. Maar we zijn voorzichtig gaan proberen met wisselende resultaten. Opvallend is hoe snel families na uitleg over Biosac, kiezen voor deze natuurlijk vorm van opbaren. Ze hebben haast allemaal wel een vervelende ervaring met de koeling die altijd aanslaat of vertellen over een bevroren lichaam als de bedkoeling is gebruikt. Dit zijn ervaringen die we inmiddels…