Log in
Het is een nare droom, waarin je niet verzeild wilt raken: je vader, moeder, zus of andere dierbare overlijdt en jij mag niet bij de uitvaart zijn. Of sterker nog, je mag niet eens afscheid nemen.
Marliz Schellekens

Als uitvaartondernemer kunt u in zo’n geval tussen twee vuren zitten. Binnen de vorig jaar gehouden BGNU-discussie over ethiek in de uitvaartzorg bleek het een belangrijk thema. Naast de ethische aspecten is het ook goed om te weten hoe de rechter hierover denkt1. Volgens de rechter hebben nabestaanden, die in een nauwe familierechtelijke betrekking staan tot de overledene, recht om afscheid te nemen. Er moeten wel hele zwaarwegende redenen zijn om hun dat recht te ontnemen. Bewijs dat de overledene niet wil dat familieleden in kwestie de uitvaart bijwonen, is zo’n reden. Omdat er geen bewijs was dat de overledene ‘onoverkomelijke bezwaren’ had tegen het afscheid nemen, oordeelde de rechter in een kort geding dat de familieleden wel persoonlijk afscheid mochten nemen, voorafgaand aan de uitvaart. In een ander geval kwam er zelfs een dwangsom van 50.000 euro aan te pas om de opdrachtgever te dwingen het afscheid toe te staan. De rechter vond dat het ontnemen van de mogelijkheid…