Log in
Het is even rustig geweest rond de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA). Deze wet die de fiscale relatie tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer (in de meeste gevallen een zzp’er) regelt heeft al heel veel stof doen opwaaien.
Mr. Frank Post

Na diverse pogingen bleek dat deze wet ook geen duidelijkheid kon geven of een opdrachtnemer als zelfstandige gezien kan worden of toch als werknemer. Nieuwe regelgeving was moeilijk te maken en een kabinetsformatie bevorderde de snelheid niet.

Om zzp’ers én hun opdrachtgevers niet in de problemen te brengen (risico op naheffingsaanslagen en boeten) heeft het Ministerie van Financiën besloten sanctionering op te schorten tot 1 juli 2018 en uitsluitend in overleg te gaan met opdrachtgevers en opdrachtnemers in situaties waar de regels niet juist worden toegepast. Alleen bij ernstige gevallen van kwaadwillenden (door het Ministerie van Financiën geschat op niet meer dan 10 situaties) zou wel opgetreden worden.

 

De vraag was wat er na 1 juli 2018 zou gebeuren. In het regeerakkoord van kabinet Rutte III is opgenomen dat er nieuwe regelgeving komt. Echter dit zal niet voor 1 januari 2020 het geval zijn. Je zou dan denken dat opschorting van de handhaving zoals deze geldt tot 1 juli a.s. verlengd wordt tot