Lees verder

Achtergrond

Met het wettelijk toestaan van thanatopraxie in Nederland (januari 2010) is er een nieuw tijdperk aangebroken voor de uitvaartzorg. Thanatopraxie is een behandeling die het ontbindingsproces, dat na het overlijden in het menselijk lichaam ontstaat, tijdelijk vertraagt. Om deze redenen wordt het ook wel een lichte vorm van balsemen genoemd of een tijdelijke conservering. Thanatopraxie wordt al jaren in alle ons omringende landen toegepast.

Door thanatopraxie toe te passen, kunt u een kwalitatief hoogwaardige opbaring realiseren waardoor een mooi en waardig afscheid mogelijk is. Daarnaast maakt thanatopraxie het gebruik van een koeling tijdens de opbaring in de meeste gevallen overbodig.

Docendo Opleidingen is in 2007 als eerste in Nederland van start gegaan met de opleiding Thanatopraxie. Op basis van de inmiddels opgedane ervaring, de evaluaties en input van studenten en docenten bieden we een opleiding aan met een uitgebreide theoriemodule. Gevolgd door een compacte vorm van stages, waarbij studenten minder vaak en lang in het buitenland hoeven te verblijven. Docendo heeft heel bewust gekozen voor een kwalitatief hoogwaardige opleiding met voldoende klassikale trainingsdagen om u goed voor te bereiden op het NIT vakexamen.

De opleiding biedt studenten de mogelijkheid om voldoende kennis en ervaring op te doen. Daardoor kunnen onze gediplomeerde studenten op een verantwoorde en veilige manier en conform de in Nederland geldende normen hun vak als thanatopracteur uitoefenen.

Het bezit van het NIT vakdiploma Thanatopracteur is een basisvereiste om opgenomen te kunnen worden in het officiële register van Erkende Thanatopracteurs van het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie.

Opzet en inhoud

Theorie

U start met een theoretische module in Nederland. Deze module omvat 12 lesdagen die verspreid over 3 maanden worden gegeven. De kennisoverdracht is intensief en vindt plaats in kleine cursusgroepen. De theoretische module wordt verzorgd door Docendo Opleidingen in samenwerking met de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daar werkt u met speciaal voor deze opleiding geprepareerde lichamen die ter beschikking van de wetenschap zijn gesteld.

Praktijk

Als het theoriegedeelte is doorlopen en het afsluitend theorie-examen met goed gevolg is afgelegd, volgt een praktijk/stageperiode. Momenteel is het aantal thanatopraxiebehandelingen in Nederland nog niet toereikend om, binnen een tijdsbestek van drie à vier maanden, iedere student de gelegenheid te geven minimaal zo’n 80 behandelingen te kunnen uitvoeren. Vandaar dat de stages voor een deel in Nederland en voor een deel in het buitenland zullen plaatsvinden. Deze stages zullen per persoon worden gepland.

Iedere student zal daarvoor enkele weken in Barcelona verblijven. De begeleidende instructeurs spreken Engels als tweede taal. Iedere student zal circa 80 thanatopraxiebehandelingen uitvoeren.

Het examen

Voor het examen moet u zich bij aanvang van de opleiding aan te melden bij het NIT, het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie. Het NIT is verantwoordelijk voor de examinering.

De theoretische module wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat onder toezicht staat van de examencommissie van het NIT. Tijdens het praktijkexamen wordt uw praktisch handelen beoordeeld aan de hand van een door u uitgevoerde thanatopraxiebehandeling. Deze behandeling wordt geëxamineerd door examencommissieleden van het Institut Francais de Thanatopraxie (IFT) en van het NIT. Verdere informatie over de examinering en de kosten treft u aan op de website van het NIT.

Opleidingsdetails

Deze opleiding bestaat uit 12 lesdagen van 10.00 tot 17.00 uur en wordt gegeven in diverse plaatsen in Nederland en in Barcelona.

Voor meer informatie over trainers, vooropleidingseisen, intake, kosten en inschrijving zie https://docendo.nl/opleidingen/thanatopraxie/.