Ga door naar hoofdcontent
OrganisatiesGreenCoffins

GreenCoffins

GreenCoffins natuurlijke uitvaartmanden zijn Duurzaam voor zowel Mens (Fair Trade) als Milieu

GREENCOFFINS – PEOPLE – PLANET – PROFIT

People

Gepassioneerd door eerlijke handel…

GreenCoffins is leverancier van milieuvriendelijke gevlochten uitvaartmanden en urnen. Deze producten worden gemaakt volgens de hoogst mogelijke normen van kwaliteit en ethische productie. Onze zusterorganisatie en tevens onze leverancier Ecoffins is al sinds 10 jaar een gegarandeerd lid van de World Fair Trade Organization (WFTO).

Alle producten die we van buiten de EU kopen, worden gemaakt in Fair Trade-gecertificeerde bedrijven. Productie vindt plaats in gecertificeerde en zorgvuldig gecontroleerde WFTO-werkplaatsen die zich inspannen om de arbeidsomstandigheden van lokale vakmensen te verbeteren en ook de omliggende natuurlijke omgeving in stand te houden. We werken daarin samen met Ecoffins, de enige milieuvriendelijke doodskisten fabrikant die door de WFTO is geaccrediteerd.

Alle producten zijn 100% natuurlijk en biologisch afbreekbaar, zonder plastic, metalen, schroeven of nietjes.

Fair Trade is gebaseerd op dialoog, transparantie en respect en streeft naar meer gelijkheid in de internationale handel. De WFTO heeft leden in 59 landen over de hele wereld en omvat ongeveer 1 miljoen mensen. WFTO heeft 10 strikte normen afgesproken die de leden moeten volgen in hun dagelijkse werkzaamheden.

Planet

Het doel van ecologische productie is om gedurende de gehele levenscyclus de negatieve milieubelasting zo laag mogelijk te houden en zo mogelijk iets positiefs achter te laten. Milieubelasting wordt bepaald door een groot aantal factoren zoals duurzaam telen/produceren, het al dan niet machinaal oogsten/kappen alsmede het mogelijk hergebruik van grondstoffen. Verder is het belangrijk hoeveel energie er nodig is voor de productie en het transport van het product en welke emissies komen hierbij vrij. Ook wordt gekeken in hoeverre er gebruik gemaakt wordt van duurzame energie. De gehele levenscyclus van productie tot afbraak van het product, ook wel Life Cycle Analysis (LCA) genoemd, wordt dus meegenomen. GreenCoffins worden aan deze criteria getoetst, de emissies van een in Europa aangekomen GreenCoffin zijn tot een minimum beperkt. Het betreft een milieutechnisch geringe, acceptabele en niet te vermijden milieubelasting zonder welke Fair Trade niet mogelijk zou zijn.

Profit

Naast de strenge regels voor mensenrechten en milieu hanteert het WFTO ook strenge regels voor een eerlijke prijs.

Afbeelding GreenCoffins

Alles van GreenCoffins