Ga door naar hoofdcontent
OrganisatiesLaatstewens.nl

Laatstewens.nl

Iedereen die een product of dienst aanbiedt op het gebied van overlijden, uitvaart of gedenken kan zich opgeven voor een gratis vermelding.

Binnen de door u gewenste rubriek worden de gegevens op bedrijfsnaam gepresenteerd, waarbij aanbieders met een profielvermelding altijd als eerste worden getoond.
Minimaal eenmaal per jaar zullen wij alle geregistreerde gegevens controleren en u vragen of u vermeld wilt blijven op deze website.

Uw bedrijf kan op twee manieren worden opgenomen op Laatstewens:

Gratis vermelding:

 • Een regelvermelding is gratis en verplicht u tot niets.
 • Bedrijfsgegevens (één vestiging binnen één rubriek) worden alfabetisch weergegeven binnen de gewenste rubriek.
 • Bezoekers worden gratis doorverwezen d.m.v. een “Neem contact op” button waarop de bezoeker zijn gegevens en bericht kan invullen. Dit bericht komt vervolgens keurig binnen op uw e-mailadres.

Profielvermelding:

 • Bedrijfsgegevens (één vestiging binnen één rubriek) worden in willekeurige volgorde weergegeven binnen de gewenste rubriek, waarbij profielvermeldingen altijd boven de regel vermeldingen worden getoond, voorzien van logo en bedrijfsprofiel.
 • Een profielvermelding bestaat verder uit vertoning van álle bedrijfsgegevens inclusief bedrijfsprofiel, logo, sociale media profielen, lidmaatschappen, foto’s, etc.
 • Bezoekers kunnen via alle getoonde contactmogelijkheden direct en rechtstreeks contact met u opnemen.
 • Activiteiten die interessant zijn voor onze bezoekers kunnen worden geplaatst in de nieuwsbrief.
 • Ook nieuwe producten kunnen worden opgenomen in de maandelijkse nieuwsbrief naar alle ondernemers binnen de uitvaart branche.
 • Uw bericht of activiteit kan worden opgenomen op onze sociale media.
 • Uw bedrijf of product kan worden opgenomen in onze B2B nieuwsbrief (naar de gehele branche).
 • Vergroting van uw naamsbekendheid.
 • Verbetering van uw vindbaarheid bij Google.

Andere mogelijkheden:

 • Vermelding (regel- of profiel-) in meerdere rubrieken.
 • Vermelding binnen de inspiratie carrousel.
 • Banner op de website (uw logo altijd in beeld).
 • Banner in de nieuwsbrief (naar de gehele branche).

Op verzoek sturen wij u graag een overzicht van alle mogelijkheden.

Staat u nog niet vermeld?
Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens invullen. Na validatie (binnen 1 dag) bent u gratis zichtbaar op de website.
(Alle gegevens worden door ons gevalideerd en wij behouden ons het recht voor gegevens zonder opgave van redenen te verwijderen).

https://laatstewens.nl/templates/aanmelden.rxml

Bedrijfsgegevens

Molenweg 5
6049 GA Herten
Nederland
Afbeelding Laatstewens.nl