Log in
Hoe definitief is een kostenbegroting?
Marliz Schellekens

Mag de opdrachtgever vertrouwen op de begroting als bij een bepaalde kostenpost niet nadrukkelijk staat aangegeven dat het om een pro memorie (PM) post gaat? Die vraag stond centraal in de volgende kwestie. Klagers vrouw was overleden en op basis van de kostenbegroting tekende hij voor de uitvaart. Toen de factuur kwam bleek de post ‘consumpties’ niet 630 euro te bedragen, maar 1.046,25 euro. Verder was er een post gefactureerd die niet op de begroting voorkwam. De uitvaartondernemer gaf aan dat hij voor de consumpties een inschatting maakte op basis van het aantal genodigden. Er waren echter veel meer personen op de uitvaart, waardoor er meer consumpties gebruikt waren. Tijdens het aannamegesprek – zo gaf hij aan – wees hij erop dat de post consumpties aangepast zou worden aan het daadwerkelijke aantal consumpties. Wat mij betreft was het probleem dat de uitvaartondernemer bij diverse posten op de begroting aangaf dat het om pro memorieposten ging, maar dat niet bij de…