Log in
In deze kwestie overleed de echtgenoot van klaagster in zijn stoel in de huiskamer. Bij het overbrengen van de overledene naar het mortuarium kon de brancard de draai van gang naar huiskamer niet maken.
Marliz Schellekens

Het losgeschroefde onderstel veroorzaakte volgens klaagster een kras in het parket. Zij eiste dat de uitvaartondernemer de gehele vloer zou laten schuren en lakken. Deze laatste meende dat de brancard niet de oorzaak kon zijn van de kras. Niettemin wilde hij de kras door een erkende parketteur laten repareren, dan wel 250 euro korting geven. Klaagster ging niet akkoord.

De ombudsman overwoog dat de uitvaartondernemer de kwestie correct aanpakte. Hij handelde zoals het een professional betaamt: hij ging niet in discussie over de vraag of de kras zijn schuld was en wat de schade zou zijn, maar vroeg een objectief en deskundig oordeel van een gecertificeerd bedrijf. Op dit professionele oordeel mocht hij vertrouwen. Het oordeel van de ombudsman was dan ook conform het aanbod van de uitvaartondernemer. In een dergelijk geval is het van belang dat de inhoudelijke discussie tussen u en de klagende partij achterwege blijft. Het inschakelen van een ter zake deskundige is een professionele handeling, waarbij u