Log in
De wet op de lijkbezorging wordt aangepast. In opinie dit jaar zaken die aan modernisering toe zijn. Deze keer: milieudeskundigen zijn voorzichtig positief over resomeren, maar wijzen erop dat vervoer de grootste impact heeft op de milieubelasting van een uitvaart.
Redactie

Elisabeth Keijser

Onderzoeker TNO

“TNO-onderzoek laat zien dat de milieu-impact van een resomatie vele malen lager is dan de impact van een gemiddelde begrafenis of crematie. Dit is grotendeels te danken aan een laag energiegebruik, de afwezigheid van begraafplaatsonderhoud en de mogelijkheid om metalen en indien gewenst zelfs de kist te recyclen. Uiteraard zijn er ook mogelijkheden om begraven en cremeren duurzamer aan te pakken: bijvoorbeeld door elektrische ovens (op groene stroom) te gebruiken, zorgvuldig metalen te verzamelen op begraafplaatsen en kisten te maken van duurzame materialen. Een duurzame(re) uitvaart is overigens mogelijk op allerlei manieren, niet alleen door te resomeren.”

Pelle Sinke

Duurzaamheidsadviseur CE Delft

“Resomeren komt in de huidige onderzoeken vrij positief uit de bus. De broeikasgasemissies bijvoorbeeld zijn een stuk lager dan met name bij cremeren. In een onderzoek voor mijn studie industriële ecologie kwam natuurbegraven ook redelijk gunstig…