Log in
Een verbaasde klager kreeg een hogere rekening wegens uitloop van de aulatijd. De uitvaartondernemer verwees naar het crematorium. Volgens het crematorium was de uitvaartondernemer verantwoordelijk voor het informeren over de dreigende tijdsoverschrijding aan de nabestaanden.
Marliz Schellekens

In dit geval was ik het met het crematorium eens, hoewel ik me kan voorstellen dat andere feiten ook een ander bindend advies op kunnen leveren. In deze casus was de uitvaartondernemer eerder vertrokken. Het crematorium wilde de rouwenden niet storen en beriep zich op de afspraken met de uitvaartondernemer, die de nabestaanden vertegenwoordigt. Zowel uitvaartondernemer als opdrachtgever tekenden daarvoor expliciet.

Mijn overweging was of het crematorium zijn beleidslijn had moeten verlaten en zelf klager op de hoogte had moeten stellen van de naderende tijdslimiet. Dat vond ik hier niet het geval: een crematorium hoeft de hiaten in de communicatie en dienstverlening van een uitvaartverzorger niet te compenseren. De uitvaartverzorger had voor zijn vertrek klager moeten informeren over het eindtijdstip van de koffietijd, dan wel expliciet aan het crematorium moeten vragen dit te doen. Hier bleek overigens – zoals ik vaker tegenkom – dat de opdrachtgever geen kopie had van het crematieformulier. Niet handig. Een opdrachtgever heeft daardoor niet de mogelijkheid om