Log in
Ombudsman uitvaartwezen Marliz Schellekens stopt ermee, maar Brancheblad Uitvaartzorg blijft gewoon putten uit het reservoir aan klachten van de ombudsman, en de bijbehorende adviezen. In dit nummer een heet hangijzer: het ongevraagd meenemen van een overledene uit het mortuarium.
Marjon Weijzen

Klager is verbijsterd over wat zij meemaakte bij het plotselinge overlijden van haar zoon: in het mortuarium werd zij aan haar lot overgelaten. Zonder dat ze daartoe opdracht gaf, zonder haar medeweten en zonder dat er een opdracht tot uitvaart overeen was gekomen, vervoerde een uitvaartverzorger haar zoon naar zijn uitvaartcentrum.

De ombudsman kon geen onderzoek instellen naar de handelwijze van de uitvaartverzorger omdat deze niet is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Het lijkt erop dat de uitvaartverzorger de ongeschreven regels van de uitvaartbranche schond door de overledene op te halen zonder schriftelijke of mondelinge opdracht. Geen enkele overledene zou zonder opdracht uit een mortuarium moeten worden gehaald.

De ombudsman trekt uit deze casus de conclusie dat het nodig is dat de uitvaartbranche met een overdrachtsformulier werkt, voorzien van een getekende opdracht. De Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg (VMG) onderschrijft dit en adviseert in haar nieuwsbrief dringend ‘om bij overdracht aan de uitvaartverzorger of rouwvervoerder in