Log in
Uiteraard kon alles in luttele seconden worden opgeroepen.
Aart Mak

Meneer De Klerk, die zo-even was overleden, had er toestemming voor gegeven. Samen met diens vrouw en de twee kinderen kreeg de uitvaartleider alles wat digitaal van hem bekend was. Al zijn e-mails en zijn activiteiten op Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram, zijn foto’s en bewegende beelden, zijn lijst met goede doelen waar hij jarenlang aan had gedoneerd, zijn medische geschiedenis, zijn stemgedrag, de reizen en uitstapjes die hij had gemaakt, zijn toespraken, van hem of aan hem gericht bij bijzondere gelegenheden, en uiteraard zijn cv. Dat overdadige geheel – de man was 92 jaar geworden – was geselecteerd volgens een slim algoritme, zodat dat wat algemeen wordt gezien als belangrijk-om-te- weten bij een levenseinde, als eerste werd getoond.

Omdat ook de uitvaartwereld aan strenge milieueisen moest voldoen, werd het lichaam na een dag in een diepvriescel bewaard tot het koud genoeg was om gecryomeerd te worden. Zodoende vond de uitvaart veertien dagen na het overlijden plaats, wat de aan de uitvaartorganisatie