Log in
In deze blog noem ik een aantal maatregelen die voor u van meer belang zijn dan de (afschaffing van de dividendbelasting). Al voerde die in alle media voor, tijdens en na Prinsjesdag de boventoon. Het leek alsof dit de enige wijziging was in de fiscale wetgeving die ons kabinet voor 2019 en verder in petto heeft. Een maatregel die u als uitvaartondernemer niet of nauwelijks raakt. Andere wijzigingen die op stapel staan zijn hierdoor onderbelicht gebleven.
Mr. Frank Post

Verhoging btw

Vanaf 2019 gaat het lage btw-tarief van 6% omhoog naar 9%. Verricht u zowel met btw belaste diensten als btw vrijgestelde diensten (zoals vervoer van een stoffelijk overschot) kunt u vaak niet alle in rekening gebrachte btw terugvragen. Hanteert u voor het terugvragen van de btw een vast percentage dan zult u dit percentage vanwege de tariefverhoging moeten verhogen.

Btw vrijstelling uitvaartondernemers

Over btw gesproken. Ik wil uw aandacht nog vestigen op een besluit van de staatssecretaris van Financiën uit 2016. In dit besluit werd meer duidelijkheid gegeven over door u verrichte diensten die vrijgesteld zijn van btw-heffing: Omzetbelasting. Vrijstellingen voor de diensten door lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen.  Het besluit gaf duidelijkheid over het btw-tarief voor rouwadvertenties (21%) en voor het vervoer van het stoffelijk overschot. Deze laatste dienst is vrijgesteld van btw wanneer het vervoer onderdeel van de uitvaart en uitgevoerd door degene die zich verbonden heeft de gehele uitvaart te verzorgen.…