Log in
Als ik mocht afgaan op de woorden van klager deugde er he-le-maal niets aan de dienstverlening van de uitvaartondernemer.
Marliz Schellekens

Het drukken van de kaarten had hij zelf moeten verzorgen, het gezicht van de overledene was slecht verzorgd, de rekening was onduidelijk, de declaratie onjuist, het adres van de geschillencommissie werd niet gestuurd en het klachtenprotocol werd niet gevolgd.

De tegemoetkoming van de uitvaartondernemer was ver beneden de maat en door het gebruik van het woord ‘coulance’ voor de tegemoetkoming werd klager nog onverzoenlijker. Alleen de door de uitvaartondernemer ingehuurde zzp’er leverde uitstekend werk, zo liet klager weten.

 

Ook een ingehuurde kracht verricht echter zijn werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de uitvaartondernemer. De wijze waarop een medewerker en een uitvaartondernemer hun onderlinge relatie vormgeven is een zaak tussen hen beiden en niet relevant voor een opdrachtgever.

De complimenten mogen daarmee op het conto van de uitvaartondernemer worden geschreven. De keerzijde is dat een uitvaartondernemer zich dus ook nooit kan verschuilen achter het feit dat hij een zzp’er of gedetacheerde inhuurde: hij is verantwoordelijk voor alles wat goed en