Log in
Begin pas na de schouw, bespreek vermoedens van misdrijven met de (forensisch) arts, gun ieder een afscheid en benoem schuldgevoel.
Redactie

Bij (aanwijzingen voor) een gewelddadige dood moet de uitvaartverzorger zijn verantwoordelijkheid nemen

Gemma van Baasbank

Ritueelbegeleider, Altijd ceremonies Nijmegen:

Van Baasbank deed de uitvaart van slachtoffers van het spoordrama in Oss en was ceremonieleider van de samenkomst. “Bij dit soort drama’s speelt vaak de schuldvraag. Die benoemen is echter heel delicaat. De vraag: ‘wat als ik (niet was gaan werken, de kinderen niet naar de bso had gebracht)..?’ dringt zich bij velen op. Ik wilde graag benoemen dat dat schuldgevoel er mag zijn. Mensen voelen zich schuldig, maar dat wil niet meteen zeggen dat ze ook schuldig zijn. Of … wel. In Oss lag het gecompliceerd: over de schuldvraag rond de stint moet nog veel worden uitgezocht. Uiteindelijk heb ik bij de samenkomst niets gezegd over schuld. Ik zou daar meer woorden voor nodig hebben gehad. Die tijd was er niet. Eigenlijk had ik dat wel gewild. Dus ik heb…