Log in
In 2017 en 2018 lag het aantal klachten dat bij mij binnenkwam rond de 130.
Marliz Schellekens

Lang niet alle klachten bereiken het stadium van een bindend advies. Maar dat wil niet zeggen dat die klachten niet interessant voor u zijn! Zo krijg ik vaker te horen dat een uitvaartondernemer aangeeft dat hij een volledige uitvaart kan verzorgen voor bedrag X, maar er achteraf over de factuur discussie ontstaat. Op de factuur staat een bedrag dat de opdrachtgever niet thuis kan brengen en dat ook niet op de kostenbegroting staat. Het betreft de kosten van het mortuarium van het verpleeg- of ziekenhuis. Daarover ontstaat een discussie, vaak uitmondend in een klacht: de uitvaartondernemer vindt dat dit niet onder zijn verantwoordelijkheid valt en de opdrachtgever stelt dat hij niet hoeft te betalen, omdat hem was beloofd dat er geen extra kosten zouden zijn.

Volgens mij is dit probleem makkelijk te voorkomen. Een uitvaartverzorger weet immers waar de overledene zich bevindt én hij heeft kennis van zaken. Hij weet dus dat er nog een mortuariumfactuur komt. Het initiële