Log in
In de regio is het gebruikelijk dat de familie bij het einde van de plechtigheid als eerste de aula van het crematorium verlaat.
Marliz Schellekens

Althans, volgens de uitvaartondernemer. Hij stelt dat het plaatselijke ritueel voorschrijft dat de familieleden als eerste vertrekken, zodat ze nog even tot zichzelf kunnen komen, voordat er gecondoleerd wordt. De familie was van die gewoonte niet op de hoogte. De opdrachtgever had juist verwacht dat de familie als laatste de aula zou verlaten na de afscheidsplechtigheid. Maar dat gebeurde niet toen het zover was. Het was op dat moment ook niet meer mogelijk om het, zonder de nodige ophef, anders te doen. De opdrachtgever blijkt achteraf teleurgesteld over de gang van zaken en dient een klacht in bij de uitvaartondernemer. Die vindt het echter geen kapitale fout dat hij niet vooraf met de familieleden besproken heeft op welk moment ze de aula zouden verlaten. Tegelijkertijd geeft hij aan dat hij er wel zeer aan hecht dat nabestaanden keuzemogelijkheden hebben.

De ombudsman constateert dat er onvoldoende is gecommuniceerd over dit onderwerp, terwijl de uitvaartverzorgster als professional had moeten informeren naar de